FANDOM


TÀI LIỆU BẢN MẪU
100px-Trash_Can.svg.png Trang này nằm trong danh sách đang chờ xóa

Lý do: điền lý do xóa của bạn tại đây.
Hãy nhớ kiểm tra liên kết đến đâylịch sử trang trước khi tiến hành xóa trang.

Mô tả
Bản mẫu này dùng để đánh dấu các trang để chờ xóa, đặt chúng vào thể loại Thể loại:Chờ xóa
Cú pháp
Nhập {{chờ xóa}} hoặc {{delete}} vào bài viết cần phải xóa.
Nhập mã {{chờ xóa|điền lý do xóa của bạn tại đây}} nếu có thêm lý do xóa.
Xem Bản mẫu:Chờ xóa/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.