FANDOM


Tom Hagen

Consigliere (hoặc Consigliori hoặc ieri) là cố vấn tối cao cho một gia đình nào đó, và cũng có thể được xem là cánh tay mặt đắc lực cho Ông Trùm. Họ đóng vai trò một người trung gian hòa giải những tranh chấp, đại diện hoặc phụ tá cho Don trong các cuộc họp với các gia đình khác. Trong thực tế, consigliere thường là người có quyền lực lớn thứ ba trong nội bộ một gia đình và theo truyền thống là một thành viên nắm rõ bộ máy hoạt động của gia đình đó. Họ cũng là người thay mặt gửi lời của Don đến các nhân vật quan trọng như các chính trị gia hoặc thẩm phán và ngược lại. Các Don thường sẽ chỉ định một người thân cận với mình, người mà mình luôn tin tưởng trở thành consigliere.

Công việc chính của một consigliere là đóng vai trò "bộ óc hỗ trợ" cho Don, giúp Don xây dựng kế hoạch hiệu quả. Vì bản chất công việc của mình, consigliere không thể lúc nào cũng ậm ừ đồng ý trước mọi chỉ thị từ Don, họ là một trong số ít thành viên trong gia đình có quyền tranh luận với Don về các vấn đề của gia đình. Khi Don đưa ra một kế hoạch làm ăn, consigliere phải lập tức chỉ ra những điểm bất lợi trong thỏa thuận đó và tìm cách giải quyết cho đến khi giảm thiểu tối đa tác hại. Consigliere là người duy nhất trong một gia đình biết tất cả các mối liên hệ và bí mật của Don, và nếu tiết lộ mọi chuyện ra bên ngoài, thậm chí chỉ nói vài từ cũng đủ khiến gia đình đó sụp đổ. Tuy việc giữ im lặng không hề đem đến lợi ích nào quá lớn cho họ, nhưng nếu một consigliere bị bắt hoặc tra tấn mà vẫn kiên quyết không khai ra chút thông tin nào thì gia đình, vợ con người đó sẽ được chăm sóc, trợ cấp đầy đủ tiện nghi đến cuối đời.

Consigliere thường được xem là một người dưng vô tội hoặc người đại diện ngoại giao, và ít khi bị các gia đình đối địch nhắm đến. Có một quy tắc ngầm, luật bất thành văn rằng một consigliere phải là người gốc Sicily, hoặc ít nhất cũng phải là người gốc Ý, và phải luôn là thành viên gia đình hoặc một người bạn đáng tin cậy riêng của Don. Quy tắc này đã bị phá vỡ khi Vito Corleone cho Tom Hagen, một người Đức-Ailen, trở thành consigliere chính thức của ông. Việc làm này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong thế giới ngầm New York.

Những consigliere nổi bật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.